FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

* Numer wydarzenia

* Imię i Nazwisko Uczestnika (-ów)

* Adres E-mail

* Telefon kontaktowy

Termin wydarzenia

Treść wiadomości / Dane do faktury


Wyrażam zgodę przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zamówienia przez Luck 24h zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).
Zapoznałem się i akceptuję Regulamin Luck 24h.

* W celu zgłoszenia uczestnictwa w wydarzeniu, wypełnij wszystkie pola formularza zgłoszeniowego.

* Twoje zgłoszenie zostanie wysłane do Organizatora wydarzenia, który skontaktuje się z Tobą w celu ustalenia szczegółów oraz potwierdzenia rezerwacji miejsca.

* Ważne, aby podane dane były zgodne z rzeczywistością, ponieważ niezbędne są do kontaktu przez Luck 24h oraz Organizatora wydarzenia, a część z nich może być potrzebna do faktury VAT, przygotowania dyplomów lub zaświadczeń dla uczestnika (-ów).

* Luck 24h jest dostawcą platformy internetowej pozwalającej łączyć pomiędzy sobą Organizatorów wydarzeń i Uczestników. Luck 24h nie uczestniczy w faktycznej realizacji określonych wydarzeń, nie uczestniczy w negocjacjach pomiędzy Stronami w zakresie warunków realizacji tychże wydarzeń oraz obowiązków z nich wynikających, a występuje w przedmiotowych relacjach jedynie jako podmiot pośredniczący, dlatego Luck 24h nie ponosi odpowiedzialności za realizację oraz ewentualne niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązań przez Organizatorów wydarzeń względem Uczestników (Regulamin §7. 1).

Szczegóły wydarzeniaFormularz zgłoszeniowy

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

* Numer wydarzenia

* Imię i Nazwisko Uczestnika (-ów)

* Adres E-mail

* Telefon kontaktowy

Termin wydarzenia

Treść wiadomości / Dane do faktury


Wyrażam zgodę przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zamówienia przez Luck 24h zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).
Zapoznałem się i akceptuję Regulamin Luck 24h.

* W celu zgłoszenia uczestnictwa w wydarzeniu, wypełnij wszystkie pola formularza zgłoszeniowego.

* Twoje zgłoszenie zostanie wysłane do Organizatora wydarzenia, który skontaktuje się z Tobą w celu ustalenia szczegółów oraz potwierdzenia rezerwacji miejsca.

* Ważne, aby podane dane były zgodne z rzeczywistością, ponieważ niezbędne są do kontaktu przez Luck 24h oraz Organizatora wydarzenia, a część z nich może być potrzebna do faktury VAT, przygotowania dyplomów lub zaświadczeń dla uczestnika (-ów).

* Luck 24h jest dostawcą platformy internetowej pozwalającej łączyć pomiędzy sobą Organizatorów wydarzeń i Uczestników. Luck 24h nie uczestniczy w faktycznej realizacji określonych wydarzeń, nie uczestniczy w negocjacjach pomiędzy Stronami w zakresie warunków realizacji tychże wydarzeń oraz obowiązków z nich wynikających, a występuje w przedmiotowych relacjach jedynie jako podmiot pośredniczący, dlatego Luck 24h nie ponosi odpowiedzialności za realizację oraz ewentualne niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązań przez Organizatorów wydarzeń względem Uczestników (Regulamin §7. 1).